Věda a výzkum

Nově: Publikační činnost 1.IK za rok 2012

Vědecko-výzkumná činnost kliniky se rozvíjí v tradičních oblastech, tj. v nefrologii, intenzivní medicíně, diabetologii a kardiologii. Objem a kvalita vědecko-výzkumné činnosti (klinické i experimentální) zaujímá prioritní postavení v rámci celé LF UK i FN v Plzni. Klinika je úspěšným řešitelem mnoha grantových projektů, od roku 2005 je hlavním řešitelem výzkumného záměru fakulty a podílí se na řešení dalších dvou výzkumných záměru Univerzity Karlovy.