Kontakty

Gastroenterologie
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Staniční sestra: Bc. Štěpánka Krňoulová
Kontaktní telefon: 377103322
Vchod B 3.nadzemní patro

Angiologie 
Lékař: MUDr. Hana Brůhová, MUDr. Lucie Štěpánková, MUDr.Gabriela Štěrbáková, Ph.D.
Sestra: Irena Uzlová
Kontaktní telefon: 377103309 
Vchod B 3.nadzemní patro

Lůžkové oddělení - 7C
Vedoucí lékař: MUDr. Michal Rejthar
Staniční sestra: Bc. Pavla Bendová
Telefon sestry: 377103772
Telefon lékaři: 377103773
Vchod B 7.patro - oddělení C

Nefrologie
Vedoucí lékař prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Lůžkové oddělení - 5B
Vedoucí lékař doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Staniční sestra: Zuzana Vísnerová, DiS 
vchod B, 5.patro – oddělění B 
telefon sestry 377103575, telefon lékaři 377103573

Nefrologická ambulance 
Vedoucí lékař MUDr. Mirko Bouda 
vchod B, 2. patro
telefon sestry 377103274, telefon lékaři 377103277

Hemodialyzační středisko 
Vedoucí lékař doc. MUDr. J. Eiselt, PhD. 
Staniční sestra: Mgr. Monika Körberová

Klinická dialýza - vchod B, 2. patro 
telefon sestry 377103278, telefon lékaři 377103285

Satelitní dialýza - východně od vchodu B hlavní budovy 100m 
telefon sestry 377103925, telefon lékaři 377103922

Transplantační ambulance, transplantační dokumentace 
vchod B, 5. patro v prostorách oddělení B (první dveře vpravo) 
telefon sestry 377103650, telefon lékaři 377103776

Ambulance peritoneální dialýzy 
v budově satelitní dialýzy (východně od vchodu B hlavní budovy cca 100m) 
telefon sestry 377103927, telefon lékaři 377103926

Diabetologie, endokrinologie a metabolismus
Vedoucí lékař: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Lůžkové oddělení - 5A
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Kašpárek
Staniční sestra: Mgr. Miroslava Tupá
vchod B, 5.patro – oddělení A 
telefon sestry: 377103513, telefon lékaři: 377103512

Diabetologická ambulance 
Vedoucí lékař: MUDr. Daniela Čechurová
Staniční sestra: Bc. Hana Kůsová
vchod B 5.patro 
telefon sestry : 377103518, telefon lékař: 377103518

Nutriční ambulance 
Sestra: Bc. Kateřina Kovářová 
vchod B 5.patro 
telefon sestry : 377103511, telefon lékař: 377103511

Obezitologická ambulance 
Lékař: Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Sestra: Bc. Kateřina Kovářová 
vchod B 2.patro 
telefon sestry: 377103511 telefon lékař: 377103511

Endokrinologická ambulance
Sestra: Bc. Lenka Vokurková 
Vchod B. 5. patro 
Telefon 377 103 514 

Metabolická JIP 
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Raděj
Staniční sestra: Bc. Iveta Čížková
Vchod B 1. nadzemní patro 
Telefon: 377103165