Kontakty

Gastroenterologie
Vedoucí lékař: MUDr. Jana Koželuhová 
Staniční sestra: Eva Beroušková 
Kontaktní telefon: 377103322 
Vchod B 3.nadzemní patro 

Lůžkové oddělení 
Vedoucí lékař: MUDr. Eva Dvořáková 
Staniční sestra: Bc. Pavla Bendová 
Telefon sestry: 377103772 
Telefon lékaři: 377103773 
Vchod B 7.patro - oddělení C 

Angiologie 
Lékař: MUDr. H.Brůhová, MUDr. L. Štěpánková, MUDr.G.Štěrbáková 
Sestra: H. Škúciová 
Kontaktní telefon: 377103309 
Vchod B 3.nadzemní patro

Lůžkové oddělení 
Vedoucí lékař: MUDr. E. Dvořáková 
Staniční sestra: Bc. P. Bendová 
Telefon sestry: 377103772 
Telefon lékaři: 377103773 
Vchod B 7.patro - oddělení C

Nefrologie 
Vedoucí lékař Doc. MUDr. T. Reischig

Lůžkové oddělení 
Vedoucí lékař as. MUDr. Jan Mareš 
Staniční sestra: Zuzana Vísnerová, DiS 
vchod B, 5.patro – oddělění B 
telefon sestry 377103575, telefon lékaři 377103573

Nefrologická ambulance 
Vedoucí lékař MUDr. M. Bouda 
Sestra Eva Mizlerová 
vchod B, 2. patro – sousedící s klinickou dialýzou, možné využít vchod cca 30 metrů od vchodu B severně (nejprve po několika schodech dolů a pak do 2. patra) 
telefon sestry 377103274, telefon lékaři 377103277

Hemodialyzační středisko 
Vedoucí lékař doc. MUDr. J. Eiselt, PhD. 
Staniční sestra: M. Körberová

Klinická dialýza - vchod B, 2. patro 
telefon sestry 377103278, telefon lékaři 377103285

Satelitní dialýza - východně od vchodu B hlavní budovy 100m 
telefon sestry 377103925, telefon lékaři 377103922

Transplantační ambulance, transplantační dokumentace 
Vedoucí lékař as. MUDr. T. Reischig 
vchod B, 5. patro v prostorách oddělení B (první dveře vpravo) 
telefon sestry 377103650, telefon lékaři 377103776

Ambulance peritoneální dialýzy 
Vedoucí lékař doc. MUDr. S. Opatrná, PhD. 
Sestra: H. Šlaisová 
v budově satelitní dialýzy (východně od vchodu B hlavní budovy cca 100m) 
telefon sestry 377103927, telefon lékaři 377103926

Diabetologie a metabolizmus 
Vedoucí lékař : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Lůžkové oddělení 
Vedoucí lékař as. MUDr. M. Žourek 
Staniční sestra: M. Šenbauerová 
vchod B, 5.patro – oddělění A 
telefon sestry: 377103513, telefon lékaři: 377103512

Diabetologická ambulance 
Vedoucí lékař : doc. MUDr. S. Lacigová, Ph.D. 
Sestra: M. Jandová 
vchod B 5.patro 
telefon sestry : 377103518, telefon lékař: 377103518

Nutriční ambulance 
Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D. 
Sestra: K. Kovářová 
vchod B 5.patro 
telefon sestry : 377103511, telefon lékař: 377103511

Obezitologická ambulance 
Lékař: MUDr. D.Matějková 
Sestra: K.Kovářová 
vchod B 5.patro 
telefon sestry: 377103511 telefon lékař: 377103511

Endokrinologie 
Lékaři: MUDr. E. Dvořáková, MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 
Sestra: L. Vokurková 
Vchod B. 5. patro 
Telefon 377 103 514 

JIP 
Vedoucí lékař: MUDr. I.Novák 
Staniční sestra: Bc. A.Holíková 
Vchod B 1. nadzemní patro 
Telefon: 377103165