Ocenění za vědeckou práci

prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD. - Cena společnosti ČSARIM za nejlepší publikaci v oboru v roce 2006 Matejovic M, Krouzecky A, Martinkova V, Rokyta R Jr, Radej J, Kralova H, Treska V, Radermacher P, Novak I Effects of tempol, a free radical scavenger, on long-term hyperdynamic porcine bacteremia. Crit Care Med 2005; 33:1057-1063

MUDr. T. Reischig – cena České transplantační společnosti za publikaci v r. 2005:
Reischig T, Jindra P, Mares J, Cechura M, Svecova M, Hes O, Opatrny K Jr, Treska V. Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation 2005, 79: 317-324

MUDr P. Richtrová, PhD. – cena na nejlepší prezentaci v sekci posterů na 31. kongresu České nefrologické společnosti se zahraniční účastí, Hradec Králové, 22. - 24.6. 2006.
Richtrová P, Opatrný K, Jr, Šefrna F, Vít L, Perlík R. Trombogenita polyakrylonitrilové dialyzační membrány AN69 ST.

doc. MUDr. Z. Rušavý, PhD. - Cena České diabetologické společnosti za nejlepší publikaci v r. 2005 Rušavý Z, Macdonald IA, Šrámek V, Lacigová S, Těšínský P, Novák I. Glycemia influences on glucose metabolism in sepsis during hyperinsulinemic clamp. JPEN 2005, 29: 171-175

MUDr. T. Reischig – cena Jana Broda za nejlepší publikaci v oboru nefrologie v r. 2005, soubor prací: Reischig T, Jindra P, Mares J, Cechura M, Svecova M, Hes O, Opatrny K Jr, Treska V. Valacyclovir for cytomegalovirus prophylaxis reduces the risk of acute renal allograft rejection. Transplantation 2005, 79: 317-324

Reischig T, Opatrny K Jr, Treska V, Mares J, Jindra P, Svecova M. Prospective comparison of valacyclovir and oral ganciclovir for prevention of cytomegalovirus disease in high-risk risk renal transplant recipients. Kidney Blood Press Res 2005, 28: 218-225

MUDr. M. Žourek, PhD. - cena České a Slovenské internistické společnosti za nejlepší sdělení v sekci gastroenterologie, XXVI. Dny mladých internistů, Olomouc 31.5.-1.6.2007
Žourek M, Krčma M, Víšek J, Jankovec Z, Rušavý Z. Použití filtru v domácí parenterální výživě – retrospektivní studie

MUDr. A. Kroužecký, PhD. - ocenění za nejlepší přednášku na II. Kongresu České společnosti pro intenzivní medicínu 5.6.2008, Plzeň
A. Kroužecký, R. Sýkora, J. Chvojka, T. Karvunidis, J. Raděj, I. Novák, J. Růžička, J. Beneš, Z. Petránková, M. Matějovič. Regionální chlazení mimotělního okruhu: nová možnost antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT)

Ocenění pre- a postgraduálních studentů

Vítězná práce v sekci klinických prací: Celostátní konference studentských vědeckých prací s mezinárodní účastí, Plzeň, 16.11 2006
Sýkora R, Matějovič M, Kroužecký A, Raděj J, Chvojka J, Novák I. Vliv vysokoobjemové hemofiltrace (HVHF) na systémovou hemodynamiku, regionální hemodynamiku, mikrocirkulaci a energetický metabolizmus v experimentální sepsi

Vítězná práce v sekci postgraduálních prací V. na studentské vědecké konferenci LF v Plzni, 23.5.07 Sýkora R, Chvojka J, Varnerová V, Kroužecký A, Raděj J, Novák I, Matějovič M, Pulzní hemofiltrace v experimentálním modelu septického šoku: vliv na mikrocirkulaci a energetický metabolizmus

Vítězná práce v sekci pregraduálních prací I. na studentské vědecké konferenci LF v Plzni, 23.5.07 Varnerová V, Sýkora R, Chvojka J, Kroužecký A, Raděj J, Novák I, Matějovič M, Změny mikrovaskulární perfúze ledvin a střeva v průběhu sepse a septického šoku

Cena České a Slovenské internistické společnosti v oboru gastroenterologie, při 26. Dnech mladých internistů, Olomouc, 31.5.-1.6.2007
Žourek M., Jankovec Z., Krčma M., Víšek J., Rušavý Z. Použití filtrů v domácí parenterální výživě – retrospektivní studie

Vítězná práce I. česko-slovenského kongresu intenzivní medicíny dětí a dospělých a XIV. Národního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, přednáška z oblasti intenzivní medicíny, Praha, 19.-21.9.2007
R. Sýkora, J. Chvojka, V. Varnerová, A. Kroužecký, J. Raděj, I. Novák, T. Karvunidis, M. Matějovič; JIP I. int. FN Plzeň: Pulzní hemofiltrace v experimentálním modelu septického šoku: vliv na mikrocirkulaci a energetický metabolizmus

Cena za nejlepší původní práci na 28th International Symposium in Intensive Care and Emergency Medicine, Brusel, 18. – 21.3.2008
R. Sýkora, J. Chvojka, A. Kroužecký, J. Raděj, V. Varnerová, T. Karvunidis, I. Novák, M Matějovič: Coupled plasma filtration adsorption in peritonitis-induced porcine hyperdynamic septic shock

Nejlepší poster v sekci experimentální práce - 1st Central European Congress of Surgery 2008, Prague, 23-26.4. 2008.
Liška V., Třeška V., Mírka H.,Kobr J., Sýkora R., Skalický T., Sutnar A., Brůha J., Fiala O., Vyčítal O., Chlumská A., Holubec L., Kormunda S., Trefil L., Racek J., Matějovič M.: Tumour necrosis factor-alpha stimulates liver regeneration in porcine model of partial portal vein ligation

Vítězná práce v sekci postgraduálních prací na studentské vědecké konferenci LFUK v Plzni 2008 Chvojka J., Sýkora R., Kroužecký A., Raděj J., Varnerová V., Karvunidis T., Novák I a Matějovič M.; Renální hemodynamika, mikrocirkulace a metabolismus ve zvířecím modelu peritonitidou indukovaného septického šoku

1.cena předsedy České internistické společnosti - XXVII. Dni mladých internistov, Martin, Slovensko, 22-23.5.2008
R. Sýkora, J.Chvojka, A. Kroužecký, J.Raděj, V.Varnerová, T. Karvunidis, I. Novák a M. Matějovič; Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu septického šoku

2.cena za lékařství, PRIX DE MEDECINE 2008, Pierre Fabre Médicament s.r.o. - Ambassade de France, červen 2008: 
V. Varnerová, Školitelé: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., MUDr. A. Kroužecký, Ph.D., MUDr. R. Sýkora: The effects of continuous renal replacement therapy on organ perfusion and energy metabolism

Ocenění za nejlepší postery na II. Kongresu České společnosti pro intenzivní medicínu 5.6.2008, Plzeň 
R. Sýkora, V.Varnerová, J.Chvojka, A. Kroužecký, J.Raděj, T. Karvunidis, I. Novák a M. Matějovič. Ovlivňují metody kontinuální náhrady funkce ledvin svým bioinkompatibilním působením perfúzi orgánů a jejich energetickou rovnováhu?

Sýkora R, Chvojka J, Kroužecký A, Raděj J, Varnerová V, Karvunidis T, Novák I a Matějovič M. Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu septického šoku

Chvojka J., Sýkora R., Kroužecký A., Raděj J., Varnerová V., Karvunidis T., Novák I a Matějovič M.; Renální hemodynamika, mikrocirkulace a metabolismus ve zvířecím modelu peritonitidou indukovaného septického šoku