Semináře I. interní kliniky

Program seminářů I. interní kliniky FN v Plzni (2016)

Program seminářů I. interní kliniky FN v Plzni v letním semestru akademického roku 2018/2019

S omluvou sdělujeme, že přednáška prof. MUDr. P. Broulíka, DrSc.  „Primární a sekundární osteoporóza - minimum pro internisty“, která se měla konat 19.3.2019 v rámci seminářů I. interní kliniky FN Plzeň, je zrušena.

Program seminářů pro lékaře v tréninku a rezidenty v letním semestru akademického roku 2018/2019

videa z prezentací pozvaných řečníků - semináře 2017/2018 

videa z prezentací pozvaných řečníků - semináře 2016/2017 

videa z prezentací pozvaných řečníků v předchozích letech