Semináře I. interní kliniky

Program seminářů I. interní kliniky FN v Plzni

Vzhledem ke krizovým opatřením souvisejícím se zhoršenou epidemiologickou situací
se semináře I.IK do odvolání nekonají

 Program seminářů I. interní kliniky FN v Plzni v letním semestru akademického roku 2019/2020

Program seminářů pro lékaře v tréninku a rezidenty v letním semestru akademického roku 2019/2020

videa z prezentací pozvaných řečníků - semináře 2017/2018 

videa z prezentací pozvaných řečníků - semináře 2016/2017 

videa z prezentací pozvaných řečníků v předchozích letech