Peritoneální dialýza

Ambulance peritoneální dialýzy
Vedoucí lékař doc. MUDr. S. Opatrná, PhD.
Sestra: H. Šlaisová
v budově satelitní dialýzy (východně od vchodu B hlavní budovy cca 100m)
telefon sestry 377103927, telefon lékaři 377103926

 

Peritoneální dialýza s moderním spotřebním materiálem na úrovni doby se v našem státě začala rozvíjet až po roce 1990. Plzeňské pracoviště patří v našem státě k průkopníkům metody, s peritoneální dialýzou má dlouhodobě největší zkušenosti. Školí v této metodě m.j. lékaře i sestry z celé republiky. Výsledky výzkumu jsou publikovány v prestižních zahraničních časopisech.

Peritoneální dialýza je metoda náhrady funkce ledvin, která jako dialyzační membránu využívá pobřišnici – peritoneum. Očišťování krve probíhá tedy v těle pacienta. Přístup do břišní dutiny je zajištěn tenkým katétrem (hadička) ze silikonové gumy . Výkon provádí chirurg za krátkodobé hospitalizace, v místním znecitlivění, výkon trvá asi 20 minut.

Vlastní léčba potom probíhá tak, že tímto katétrem se do peritoneální dutiny napouští dialyzační roztok. Roztok zůstává v břišní dutině 3-10 i více hodin a vyměňuje se obvykle 4x denně (ráno, kolem oběda, v podvečer a na noc). Výměna roztoku trvá asi 20 minut, jinak je dialyzační roztok pořád přítomen v břišní dutině, pacient je tedy dialyzován nepřetržitě 24 h denně, 7 dní v týdnu, což odpovídá fyziologické situaci.

Peritoneální dialýzu je možno také provádět pomocí jednoduchého přístroje, na který se pacient za předpokladu vhodných funkčních charakteristik pobřišnice napojí v noci. Ve spánku provede přístroj sérii krátkých výměn, následuje jedna dlouhá (12-14 h) výměna ve dne, pacient proto ve dne již není manuálním prováděním výměn roztoku zatěžován. Léčení peritoneální dialýzou je nebolestivé.

Hlavní komplikací metody je infekční zánět pobřišnice (peritonitida). Riziko výskytu této komplikace v našem centru je poměrně nízké, 1 epizoda na přibližně 40 měsíců léčení. Další komplikací je porucha funkce pobřišnice jako dialyzační membrány, která může nastat po delší době léčení peritoneální dialýzou. Nemocný pak v takovém případě musí být převeden na hemodialýzu.

K výměnám roztoku je pacient edukován obvykle za krátkodobé hospitalizace v nemocnici v průběhu 3-7 dnů. Pak už probíhá dialýza v domácím prostředí. Na kontroly do nemocnice dochází pacient 1x za 4-6 týdnů. Dialyzační roztok balený v plastikových vacích je pacientovi zavážen 1x měsíčně. Náklady jsou v celém rozsahu hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Peritoneální dialýza obvykle nebrání pacientovi ve výkonu zaměstnání, rekreačním sportu a cestování i do zahraničí – spotřební materiál je pacientovi dodán bezplatně na místo určení. Naše centrum považuje tuto metodu jako vhodnou k překlenutí doby do případné transplantace ledviny.