Angiologická ambulance

 

Angiologie
Lékař: MUDr. Hana Brůhová, MUDr. Lucie Štěpánková, MUDr.Gabriela Štěrbáková
Sestra: Irena Uzlová, Erika Sýkorová
Kontaktní telefon: 377103309
Vchod B 3.nadzemní patro, č. dveří 3-160, 3-161

Lůžkové oddělení - 7C
Vedoucí lékař: MUDr. Petra Přenosilová
Staniční sestra: Bc. Pavla Bendová
Telefon sestry: 377103772
Telefon lékaři: 377103773
Vchod B 7.patro - oddělení C

V angiologické (neboli cévní) ambulanci se staráme o pacienty s onemocněním žil, tepen a částečně i lymfatických cév. Zaměřujeme se na prevenci a léčbu cévních poruch končetin a cév krční oblasti Jedná se např.o chronickou žilní nedostatečnost dolních končetin, varixy (křečové žíly), sledování rizikových stavů pro vznik trombózy, trombózu žil nejen dolních končetin s nebezpečím embolizace krevní sraženiny do plic (plicní embolie), potrombotický syndrom nebo prevenci rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů.
V naší péči jsou také rizikoví pacienti s klinickými projevy aterosklerózy tepen (např. pacienti se závratěmi, přechodnou cévní mozkovou příhodou a/nebo po prodělané cévní mozkové příhodě, pacienti s diabetes mellitus a poruchou prokrvení tepen dolních končetin apod.).

1. Onemocnění žil

Na končetinách se nacházejí žíly povrchové a hluboké, oba systémy odvádí krev z periferie směrem k srdci a jsou spolu vzájemně propojeny. Ke správné funkci žil napomáhají žilní chlopně, což jsou výchlipky ve stěně žíly, které za normálních okolností umožňují proudění krve pouze jedním směrem (k srdci).

Mezi nejčastější onemocnění hlubokých žil patří trombóza, kdy dochází ke vzniku krevní sraženiny v žíle. Trombóza se projeví otokem a bolestivostí končetiny. Jde o závažné onemocnění, které je nebezpečné hlavně svými možnými komplikacemi – vznikem plicní embolie, kdy se krevní sraženina z žíly uvolní a uzavře část plicního řečiště a vznikem potrombotického syndromu, kdy končetina po trombóze zůstává silnější, případně s kožními změnami, chlopně v žílách správně nefungují a končetině hrozí vznik bércového vředu.

Trombózu zjišťujeme pomocí sonografického (ultrazvukového) vyšetření – viz níže.

Principem léčení je antikoagulační léčba ("ředění krve"), zpočátku zpravidla ve formě podkožních injekcí a poté převedením na tablety. Léčbu obvykle zahajujeme za hospitalizace, v řadě případů především u postižení žil doních končetin pod kolenem je ale možná i léčba ambulantní. Sledování účinnosti léčby (laboratorně z krevního náběru), kontroly ultrazvukem, vedení léčby i její event. ukončení probíhá ambulantně.

   

2. Onemocnění periferních tepen 

Tepny jsou cévy, ve kterých proudí okysličená krev od srdce směrem do periferie. Tím tepny zajišťují zásobení cílových tkání kyslíkem.
Nejčastěji se onemocnění tepen projevuje jejich zúžením, které vede ke špatnému prokrvení zásobovaných tkání (ischemii). Podle lokalizace se projeví jako bolesti dolních končetin (klaudikace) či neurologické problémy (točení hlavy, výpadky zraku, přechodné poruchy hybnosti nebo řeči) při postižení krčních tepen. Včasná a správná diagnóza zmenšuje riziko ne zřídka hrozící ztráty končetiny či vzniku mozkové příhody.
V péči o pacienty s onemocněním tepen úzce spolupracujeme s intervenčními radiology, na jejich pracovišti se provádí angiografické vyšetření (rentgenologické vyšetření tepen po jejich nástřiku kontrastní látkou) i léčebné zákroky (plastiky a zavedení stentů) a cévními chirurgy při operačním řešení žilních i tepenných chorob.

   

 

Cévní ultrazvuk

Představuje moderní vyšetřovací metodu, která umožňuje kvalitní zobrazení cévního systému prakticky celého těla. Nejčastěji jde o tepny zásobující mozek, pánevní a končetinové tepny a žíly. Ultrazvukové pracoviště je součástí angiologické ambulance, což umožňuje jeho bezprostřední využití. Kromě vyšetření ambulantních pacientů rovněž tvoří důležitý "servisní článek" chodu kliniky a poskytuje nezbytné informace o stavu pacienta, např. při diagnostice různých onemocnění, před plánovanou srdeční nebo cévní operací či po operačních výkonech (zejména ortopedických, kardiochirurgických i jiných). Podílí se také na odhalování a řešení případných komplikací invazivních výkonů.

Jak se k nám dostat

Pro vyšetření v naší ambulanci je nutné doporučení od praktického lékaře nebo jiného specialisty, na základě kterého budete objednán/a k vyšetření. V případě, že bude mít váš odesílající lékař podezření na onemocnění vyžadující neodkladné vyšetření (např. žilní trombóza nebo akutní tepenný uzávěr) budete vyšetřeni tentýž den v co nejkratším čase odpovídajícím závažnosti stavu a aktuální provozní situaci.

Co Vás v naší ambulanci čeká:

• komplexní angiologické vyšetření (při první návštěvě, předoperační, preventivní)
• podrobný pohovor s lékařem (tzv. anamnéza)
• fyzikální vyšetření
• ultrazvukové vyšetření a další přístrojová vyšetření (pletysmografie, D-PPG a další)
• návrh terapie a dalšího postupu, vždy s ohledem na přidružené choroby a s cílem ovlivnit
  také rizikové faktory.
• v indikovaných případech dlouhodobé sledování
• kontrolní angiologické vyšetření (při dlouhodobém sledování pro pacienty s cévními
  chorobami)
• laboratorní vyšetření
• v indikovaných případech máme přímou spolupráci s lůžkovým oddělením

Možnost konzultace po telefonu (výsledky náběrů, úprava léčby a pod) denně 12-14,30hod

Kdo o Vás pečuje:

Lékaři:

MUDr. Hana Brůhová 
MUDr. Lucie Štěpánková 
MUDr. Gabriela Štěrbáková, PhD

Sestry:

Libuše Urbanová DiS.
Irena Uzlová

Kontakt na nás:

telefon 377 103 309,  377 103 307

Adresa pracoviště:

areál Fakultní nemocnice. Plzeň-Lochotín
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Kde nás najdete: vchod B, III.p., č.dveří 3-160, 3-161

Ordinační hodiny: pondělí až pátek 7-10.00 pouze pro objednané pacienty (náběry, plánovaná vyšetření), pravidelná ordinační doba 10.00 – 13,00 a 14,00 - 15.00