Úsek diabetologie, endokrinologie a metabolismu

Diabetologická ambulance
V oboru diabetologie se zabývá léčbou a superkonziliárním vyšetřováním komplikovaných nemocných s diabetem mellitem 2. typu, nemocných s diabetem mellitem 1. typu, sekundárním diabetem mellitem, gestačním diabetem a geneticky vázanými typy diabetu (MODY).
Poskytuje komplexní šíři diagnostických metod k posouzení lokální i celkové inzulinorezistence a měření vlastní sekrece inzulínu. V indikovaných případech je prováděn modifikovaný 7-bodový orální glukózový toleranční test spojený se sledováním glykemické, inzulínové a C-peptidové odpovědi na zátěž glukózou nebo intravenózní glukózový test. Ve zvláštních případech je možno provést clampové vyšetření jako nejpřesnější metodu měření inzulínové rezistence nebo sekrece.
V rámci regionu indikuje centrum léčbu inzulínovou pumpou (CSII), ve spolupráci s Českou diabetologickou společností vede celostátní registr inzulínových pump.
Edukaci v centru poskytuje tým vyškolených edukačních sester, 3-4x ročně jsou ve spolupráci se Svazem diabetiků a Dětskou klinikou FN pořádány rekondičně-edukační pobyty.
Centrum dispenzarizuje všechny pacientky v rámci regionu s pregestačním nebo diabetem mellitem. Vede registr pacientek s diabetem v graviditě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje.
Jednou ze subspecializací centra je diabetická neuropatie. Pomocí přístrojového vybavení je možné diagnostikovat periferní i autonomní (kardiovaskulární) neuropatii. Centrum se specializuje na léčbu nemocných s těžkou viscerální neuropatií. V rámci podiatrické péče dispenzarizuje centrum nemocné s komplikovaným syndromem diabetické nohy, těžkou diabetickou neuropatií, Charcotovou osteoartropatií a chronickou osteomyelitidou. Provádí dlouhodobou fixační, lokální i celkovou léčbu syndromu diabetické nohy.

Ambulance je přístupna vchodem B, 5. patro, tel. 377 103 518.

 

Endokrinologická ambulance
Endokrinologická ambulance I.interní kliniky poskytuje vyšetření a léčbu všem dospělým z širokého regionu, u nichž je důvodné podezření na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Jde o choroby štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, podvěsku mozkového (hypofýzy) a vybraných onemocnění pohlavních žláz souvisejících s hormonální poruchou, jakož i endokrinní orbitopatie. K vyšetření do endokrinologické ambulance je potřeba se předem objednat a je vhodné mít doporučení praktického nebo jiného odesílajícího lékaře. Akutní pacienty ošetříme dle závažnosti stavu a možností pracoviště.

Ambulance je přístupna vchodem B, 5. patro, tel. 377 103 514.

 

Nutriční ambulance

Centrum disponuje kompletním vybavením pro měření nutričního stavu pacientů (antropometrické metody, multifrekvenční bioimpedance, nepřímá kalorimetrie, hodnocení jídelníčku pomocí speciálního software). Poskytuje všechny typy umělé výživy, nutriční terapeutky jsou schopny připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance (např. celiakie, laktózová intolerance, …). Indikuje doplňkovou nutriční podporu formou sippingu, ve zvláštních případech komplexní enterální výživu cestou nasojejunální či nasogastrické sondy, ve spolupráci s gastroenterologií I. interní kliniky i dlouhodobou enterální výživu cestou perkutánní gastrostomie nebo jejunostomie. V rámci širšího regionu se centrum specializuje na dlouhodobou domácí parenterální výživu u nemocných s nefunkčním trávicím traktem (především u syndromu krátkého střeva) jako jedno ze tří největších v rámci ČR.

Ambulance je přístupna vchodem B, 2. patro, tel. 377 103 511.