Biopsie ledviny

Diagnostika některých chorob ledvin vyžaduje odebrání malého vzorku ledvinné tkáně – biopsii ledvin. Biopsie je nezbytná především u pacientů s:

   - vysokými ztrátami bílkovin močí

   - přítomnosti krve v moči

   - zhoršením funkce ledvin

   - po transplantaci ledviny

Vzorek tkáně je posléze mikroskopicky vyhodnocen patologem a ve většině případů vede k objasnění příčiny onemocnění ledvin. Výsledkem je možnost přesného léčebného postupu.