Úsek diabetologie, endokrinologie a metabolismu

Diabetologické a nutriční centrum v rámci I. interní kliniky je pracoviště zaměřené na diabetologii, podiatrii, poruchy metabolizmu a výživy zahrnující malnutrici, umělou výživu a obezitologii. Těsně spolupracuje s endokrinologickou ambulancí a s jednotkou intenzivní péče. Poskytuje superkonziliární ambulantní i hospitalizační péči pro Plzeňský a Karlovarský kraj a pro některé přilehlé oblasti ostatních krajů. Centrum má statut školícího pracoviště v oborech diabetologie a umělá výživa.

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN a LF UK Plzeň poskytuje vyšetření a léčbu všem dospělým z širokého regionu, u nichž je důvodné podezření na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, zejména jde o choroby štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy a vybraných onemocnění pohlavních žláz souvisejících s hormonální dysfunkcí (primární hypogonadismy, syndrom PCO). K diagnostice jednotlivých onemocnění má k dispozici laboratoř se stanovováním širokého hormonálního spektra , rtg a izotopové pracoviště s možností specializovaných vyšetření (CT vyšetření, MR, případně. PET, diagnostická scintigrafická vyšetření).
Lékař endokrinolog dále provádí ultrasonografická vyšetření štítné žlázy, v indikovaných případech s punkční biopsií patologického ložiska ve štítné žláze s odběrem cytologie a onkomarkerů k dalšímu vyšetření). Současně vykonává konziliární činnost v rámci lůžkových oddělení celé FN Lochotín. Přebírá péči o pacienty po operacích (strumektomie, kraniotomických operacích pro tumory v oblasti hypofýzy, adrenalektomie apod.)

Obor má lůžkové zázemí na I.interní klinice, v rozsahu 30 lůžek.

Ambulance má návaznost na další specializovaná endokrinologická pracoviště (klinika nukleární mediciny v Motole, III.interní klinika VFN Praha), kdy využívá v indikovaných případech jejich laboratoře a u vybraných onemocnění i možnost další diagnostiky a léčby na zdejších pracovištích.

Personální složení:

MUDr. Renata Arias (diabetologie)
MUDr. Jitka Brožová - t.č. MD
MUDr. Daniela Čechurová (diabetologie, nutriční licence) - vedoucí lékařka diabetologické ambulance 
MUDr. Vojtěch Česák (diabetologie, nutriční licence) - vedoucí lékař lůžkového oddělení
MUDr. Hedvika Česáková - t.č. MD
MUDr. Eva Dvořáková (endokrinologie)
MUDr. Jan Kašpárek (diabetologie) 
MUDr. Marcela Královcová
MUDr. Michal Krčma, Ph.D. (diabetologie, endokrinologie, nutriční licence) - vedoucí lékař úseku 
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (obezitologie)
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. (diabetologie)
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (diabetologie, nutriční licence)
MUDr. Jitka Síkorová (endokrinologie)

lékaři v doktorandském studiu:
MUDr. Barbora Pavlíková 
MUDr. Klára Picková (do 9/2018) 
MUDr. Martina Vodičková (od 10/2018)

nelékaři:
Marie Jandová (diabetologie) 
Kateřina Kovářová (nutrice) 
Bc. Hana Kůsová (diabetologie, nutrice) - staniční sestra ambulancí 
Bc. Štěpánka Liksomerová (endokrinologie)
Andrea Nová (diabetologie) 
Bc. Renata Říhánková (diabetologie)
Bc. Miroslava Šenbauerová (diabetologie)
mgr. Miroslava Tupá - staniční sestra lůžkového oddělení
Bc. Lenka Vokurková (endokrinologie)