Úsek diabetologie, endokrinologie a metabolismu

Diabetologické a nutriční centrum v rámci I. interní kliniky je pracoviště zaměřené na diabetologii, podiatrii, poruchy metabolizmu a výživy zahrnující malnutrici, umělou výživu a obezitologii. Těsně spolupracuje s endokrinologickou ambulancí a s jednotkou intenzivní péče. Poskytuje superkonziliární ambulantní i hospitalizační péči pro Plzeňský a Karlovarský kraj a pro některé přilehlé oblasti ostatních krajů. Centrum má statut školícího pracoviště v oborech diabetologie a umělá výživa.

Endokrinologická ambulance I.interní kliniky FN a LF UK Plzeň poskytuje vyšetření a léčbu všem dospělým z širokého regionu, u nichž je důvodné podezření na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, zejména jde o choroby štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy a vybraných onemocnění pohlavních žláz souvisejících s hormonální dysfunkcí (primární hypogonadismy, syndrom PCO). K diagnostice jednotlivých onemocnění má k dispozici laboratoř se stanovováním širokého hormonálního spektra , rtg a izotopové pracoviště s možností specializovaných vyšetření (CT vyšetření, MR, případně. PET, diagnostická scintigrafická vyšetření).
Lékař endokrinolog dále provádí ultrasonografická vyšetření štítné žlázy, v indikovaných případech s punkční biopsií patologického ložiska ve štítné žláze s odběrem cytologie a onkomarkerů k dalšímu vyšetření). Současně vykonává konziliární činnost v rámci lůžkových oddělení celé FN Lochotín. Přebírá péči o pacienty po operacích (strumektomie, kraniotomických operacích pro tumory v oblasti hypofýzy, adrenalektomie apod.)

Obor má lůžkové zázemí na I.interní klinice, v rozsahu 30 lůžek.

Ambulance má návaznost na další specializovaná endokrinologická pracoviště (klinika nukleární mediciny v Motole, III.interní klinika VFN Praha), kdy využívá v indikovaných případech jejich laboratoře a u vybraných onemocnění i možnost další diagnostiky a léčby na zdejších pracovištích.

Personální složení:

MUDr. Renata Arias (diabetologie)
MUDr. Jitka Brožová
MUDr. Daniela Čechurová (diabetologie, nutriční licence) - vedoucí lékařka diabetologické ambulance 
MUDr. Eva Dvořáková (endokrinologie)
MUDr. Lenka Havlová
MUDr. Jan Kašpárek - vedoucí lékař lůžkového oddělení
MUDr. Helena Kotěšovcová
MUDr. Michal Krčma, Ph.D. (diabetologie, endokrinologie, nutriční licence) - vedoucí lékař úseku 
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (obezitologie)
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. (diabetologie)
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (diabetologie, nutriční licence)
MUDr. Jitka Síkorová (t.č. MD)
MUDr. Hana Šůsová (diabetologie)

lékaři v doktorandském studiu:
MUDr. Barbora Pavlíková 
MUDr. Martina Breburdová (t.č. MD)

nelékaři:
Bc. Kateřina Kovářová (nutrice) 
Bc. Hana Kůsová (diabetologie, nutrice) - staniční sestra ambulancí 
Bc. Štěpánka Liksomerová (endokrinologie)
Andrea Nová (diabetologie) 
Bc. Renata Říhánková (diabetologie)
Mgr. Miroslava Šenbauerová (diabetologie)
Jana Tětková (endokrinologie)
Mgr. Miroslava Tupá - staniční sestra lůžkového oddělení
Bc. Lenka Vokurková (endokrinologie)