Nefrologie

Nefrologie
Vedoucí lékař as.MUDr. T. Reischig          Lůžkové oddělení
Vedoucí lékař as. MUDr. Jan MarešStaniční sestra: Zuzana Vísnerová, DiSvchod B, 5.patro – oddělění Btelefon sestry 377103575, telefon lékaři 377103573
          Nefrologická ambulance
Vedoucí lékař MUDr. M. BoudaSestra Eva Mizlerovávchod B, 2. patro – sousedící s klinickou dialýzou, možné využít vchod cca 30 metrů od vchodu B severně (nejprve po několika schodech dolů a pak do 2. patra)telefon sestry 377103274, telefon lékaři 377103277
          Transplantační ambulance, transplantační dokumentace
Vedoucí lékař as. MUDr. T. Reischigvchod B, 5. patro v prostorách oddělení B (první dveře vpravo)telefon sestry 377103650, telefon lékaři 377103776
Hemodialyzační středisko
Vedoucí lékař doc. MUDr. J. Eiselt, PhD.Staniční sestra: M. Körberová
Klinická dialýza - vchod B, 2. patrotelefon sestry 377103278, telefon lékaři 377103285
Satelitní dialýza - východně od vchodu B hlavní budovy 100mtelefon sestry 377103925, telefon lékaři 377103922
          Ambulance peritoneální dialýzy
Vedoucí lékař doc. MUDr. S. Opatrná, PhD.Sestra: H. Šlaisováv budově satelitní dialýzy (východně od vchodu B hlavní budovy cca 100m)telefon sestry 377103927, telefon lékaři 377103926

 

Úsek nefrologie se jako součást I. interní kliniky podílí na výuce studentů medicíny LF UK v Plzni  a pořádá postgraduální kurzy pro lékaře a sestry. Nefrologická problematika je stěžejní náplní hlavního výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy ČR (MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů). V roce 2005 byla zřízena proteomická laboratoř, ve které jsou mimo jiné studovány možnosti vyžití proteomiky v nefrologii a transplantační nefrologii.

Za vědeckou činnost byl nefrologický tým I. interní kliniky oceněn prestižní cenou Jana Broda za nejlepší nefrologickou publikaci v roce 2005 (Reischig T. et al. – za soubor prací v časopisech Transplantation a Kidney and Blood Pressure Research) a cenou České transplantační společnosti (Reischig T. et al. – za práci v časopise Transplantation).

Úspěšnost vědecké práce je hodnocena především podle počtu publikací v renomovaných časopisech s impaktovaným faktorem a podle kvality (hodnota impaktovaného faktoru) těchto publikací. Přehled publikací za poslední 3 roky z našeho pracoviště naleznete zde. Členové nefrologické skupiny publikovali řadu prací i v časopisech bez impaktovaného faktoru a podíleli se na několika monografiích. Výsledky výzkumu byly prezentovány na mezinárodních nefrologických a transplantačních kongresech.

Členové nefrologie poskytují pravidelné recenzní posudky prestižním zahraničním časopisům v oboru nefrologie a transplantologie: Am J Transplant (dr. Reischig), Perit Dial Int (doc. Opatrná), Nephrol Dial Transplant (doc. Opatrná), Nutrition (doc. Eiselt)

Zdravotnická část

Úsek nefrologie zajišťuje ambulantní a institucionální péči o pacienty s akutními i chronickými chorobami ledvin. Zvláštním úsekem je péče o pacienty vyžadující náhradu funkce ledvin.

Nefrologická péče je zajištěna nejen pro „spádové pacienty“ I. IK, ale také pro nemocné hospitalizované na jiných klinikách a odděleních FN. Navíc existuje řada nefrologických onemocnění, kde nefrologie I. IK zajišťuje péči pro nemocné v celém původním západočeském regionu (včetně Karlovarského kraje). V některých případech jde i o pacienty mimo západočeský region.

A) Nefrologická péče pro západočeský region

1) Transplantace ledvin – zajištěna příprava a vyšetření před zařazením na čekací listinu (před-transplantační ambulance), příprava těsně před transplantací, časné pooperační období na chirurgické klinice, další ústavní a ambulantní péče (transplantační ambulance) na I. IK.

2) Peritoneální dialýza – příprava a zajištění péče okolo zakládání peritoneálního katétru, odborná edukace pacienta, léčba závažných komplikací u pacientů v CAPD programu.

3) Hemodialýza – zajištění vyšetření a hospitalizace při zakládání cévního přístupu k dialýze, řešení komplikací s cévním přístupem, léčba závažných komplikací u pacientů v HD programu.

4) Akutní selhání ledvin – s výjimkou jednoznačně určených případů jako je selhání z prerenálních příčin a subrenální (urologické) selhání zajišťujeme diagnostiku a léčbu akutního selhání ledvin u všech pacientů. V případech vyžadující vysoce specializovanou následnou léčbu (především rychle progredující glomerulonefritidy) je povinností převzít pacienta do ambulantní péče.

5) Plasmaferéza, imunoadsorbce – jako jediné pracoviště v regionu poskytující léčbu těmito metodami zajišťuje nefrologické pracoviště její poskytnutí nejen u indikací nefrologických, ale i neurologických a hematologických chorob.

6) Biopsie ledvin – společně s komplexní diagnostikou a určením iniciální léčby glomerulopatií.

B) Nefrologická péče ve FN mimo rámec I. IK

1) Náhrada funkce ledvin, akutní hemodialýza – je poskytována se zajištěním vlastního personálu a materiálního vybavení pacientům hospitalizovaným na ostatních klinikách a odděleních FN, především pak na ARK a Chirurgické klinice.

2) Konziliární činnost

C) Nefrologická péče pro "spádové" pacienty

Kromě výše vyjmenovaných činností zajišťuje nefrologie:

1) Hemodialyzační středisko – pravidelná hemodialýza pro nemocné s chronickým selháním ledvin. Středisko poskytuje i další příbuzné očišťovací mimotělní metody jako je hemofitrace, hemodiafiltrace (vč. AFB). Součástí je zajištění komplexní péče při komplikacích včetně hospitalizací pro pacienty v programu.

2) Peritoneálně dialyzační program – zahrnující CAPD a APD léčbu. Součástí je zajištění komplexní péče při komplikacích včetně hospitalizací pro pacienty v programu.

3) Ústavní a ambulantní nefrologická léčba – pro nemocné s renální insuficiencí a dalšími nefropatiemi bez insuficience.