Gastroenterologie

Gastroenterologie

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
Staniční sestra: Bc. Štěpánka Krňoulová
Kontaktní telefon: 377103322
Vchod B 3.nadzemní patro

Lůžkové oddělení - 7C
Vedoucí lékař: MUDr. Petra Přenosilová
Staniční sestra: Bc. Pavla Bendová
Telefon sestry: 377103772
Telefon lékaři: 377103773
Vchod B 7.patro - oddělení C

Gastroenterologické pracoviště I.interní kliniky FN Plzeň zajišťuje specializiované endoskopické výkony a konziliární službu pro celý Plzeňský kraj (555 000 obyvatel), v rámci kraje koordinuje národní program prevence kolorektálního karcinomu.

Specializuje se na terapii nespecifických zánětů střevních antiTNF protilátkami, chronických virových hepatitid interferonem a virostatiky, na primární a sekundární prevenci krvácení při portální hypertenzi.

Objem základních výkonů:

1/ gastroskopie   2000 výkonů ročně
2/ koloskopie 1000 výkonů ročně
3/ ERCP   400 výkonů ročně
4/ abdominální sonografie 2500 výkonů ročně
5/ jaterní biopsie     120 výkonů ročně

Specializované výkony 

1/gastroskopie


enterobiopsie 
zavádění enterálních sond
dilatace peptických stenos
ligace jícnových varixů
polypektomie
PEG-perkutánní endoskopická gastrostomie
endoskopická terapie achalázie jícnu

2/ kolonoskopie
polypektomie velkých polypů
dilatace stenos

 

3/ ERCP
řešení obtížné choledocholithiasy (mechanická lithotripse) 
aplikace plastikových i metalických stentů do žlučových cest 

   

4/ endosonografie
staging tumorů jícnu a žaludku
vyšetření pankreatobliární oblasti
možnost dg punkce tumorů, drenáže pseudocyst apod.
                        
5/ diagnostická laparoskopie

6/ sonograficky řízené punkce abdominálních orgánů

7/ nepřetržité endoskopické příslužby, včetně ERCP  (pro celý region)

MUDr. Jana Koželuhová z gastroenterologického oddělení I. interní kliniky byla jmenována Výborem Gastroenterologické společnosti krajským konzultantem pro obor gastronterologie v letech 2007-2010.