Kdy zařadit na čekací listinu k transplantaci ledviny – preemptivní transplantace, kritéria ČTS

Východisko:

Transplantace ledviny je nejúčinnější léčbou chronického selhání ledvin. V porovnání s dialyzační léčbou zdvojnásobuje předpokládanou dobu přežití. Transplantace ledviny ze živého dárce vede k významně lepším výsledkům než transplantace ze zemřelého dárce. Doba čekání na transplantaci je silný nezávislý faktor negativně ovlivňující mortalitu i přežívání štěpů. Optimální je provést transplantaci preemptivně, ještě před zahájením chronické dialyzační léčby. Nelze však očekávat další zlepšení výsledků, pokud preemptivní transplantace proběhne ve stádiu relativně zachovalé reziduální funkce ledvin - glomerulární filtrace ≥15ml/min (≥0,25ml/s). K umožnění preemptivní transplantace je nezbytné zahájit vyšetření potencionálního příjemce v dostatečném časovém předstihu.

Doporučení:

1) Každý pacient v terminální fázi chronického selhání ledvin s absencí kontraindikací by měl být léčen transplantací ledviny.

2) Vyšetření k určení transplantability pacienta by měla být zahájena v dostatečném předstihu v predialyzační fázi selhání ledvin (stádium 4). Pacienti bez absolutní kontraindikace transplantace by měli být odesláni k vyšetření a finálnímu rozhodnutí do transplantačního centra. Součástí transplantačního centra by měla být „předtransplantační“ ambulance.

3) Pokud je k dispozici vhodný dárce, je léčbou volby transplantace ze živého dárce s maximální snahou výkon uskutečnit preemptivně.

4) Při absenci živého dárce je možné zařadit kandidáta na čekací listinu pro transplantaci ledviny od zemřelého dárce v období, kdy lze očekávat zahájení dialyzační léčby do 3 měsíců a glomerulární filtrace je ≤10 ml/min (≤0,17 ml/s) s potencionální možností preemptivní transplantace. Zahájení dialyzační léčby není podmínkou zařazení na čekací listinu.