Prezentace ze seminářů 2017/2018

Indikace k endoskopické terapii akutní biliární pankreatitidy
MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D., 1.IK FN Plzeň

Nefrotoxicita rtg kontrastních látek – existuje ještě?
MUDr. Pavlína Richtrová, Ph.D., 1.IK FN Plzeň

Aktuální trendy v diagnostice a terapii nemocí pohrudnice
MUDr. David Havel, Klinika TRN FN Plzeň

Imitátory sepse
MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D., 1.IK FN Plzeň

Mýty a omyly v léčbě arytmií
MUDr. Martin Harazim, 1.IK FN Plzeň

Nefrotoxicita cílené protinádorové léčby
MUDr. Lukáš Kielberger, Ph.D., 1.IK FN Plzeň

Pacient s ICHDK ve světle doporučených postupů
MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D., 1.IK FN Plzeň