Prezentace ze seminářů 2016/2018

Novinky ve vyšetřování imunopatologických stavů a alergií
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc., Ústav imunologie a alergologie FN a LF UK Plzeň

Předoperační vyšetření rizikového pacienta
MUDr. Luboš Kotík, CSc., Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Inhalační léčba v pneumologii
MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová, Klinika TRN, FN Plzeň

Léčba DM ve světle nových poznatků
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., 1. interní klinika FN a LF UK Plzeň

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS): diagnostika a klinický průběh
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, 1.LF UK a VFN Praha

Subsegmentální a klinicky malá plicní embolie – kdy, jak a kde léčit
MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D., 1. interní klinika FN a LF UK Plzeň

Účelná nefrologická péče o nemocné s chronickým onemocněním ledvin
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., 1. interní klinika FN a LF UK Plzeň

Délka antibiotické léčby – umění nebo věda
MUDr. Jaroslav Raděj, 1. interní klinika FN a LF UK Plzeň

Lipidy v r.2016 po odmlce opět středem pozornosti
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., 2. interní klinika FN a LF UK Plzeň

Elektroneutralita – klíč k interpretaci komplexních acidobazických poruch
Doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Incidentální patologie endokrinních orgánů – racionální vyšetřovací algoritmus
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Screening kolorektálního karcinomu včera, dnes a zítra
MUDr. Karel Balihar, Ph.D.

ANCA – Asociované vaskulitidy, současné možnosti léčby
MUDr. Jan Klaboch, Ph.D.

Mezioborová spolupráce v péči o pacienty s endokrinní orbitopatií ve FN Plzeň
MUDr. Zdeněk Kasl, Ph.D.