Videa z prezentací na seminářích I.IK

Videa se otevřou v novém okně prohlížeče 

Novinky v kardiologii
Prof. MUDr. J. Veselka, CSc., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň dne 19.11.2013

Antidiabetika a riziko nádorových onemocnění
Prof. MUDr. M. Anděl, CSc., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň dne 3.12.2013

Toxikologická dramata
MUDr. J. Chvojka, Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň dne 17.12.2013

Novinky v diagnostice a léčbě tyreotoxikózy - existuje subklinická hypertyreóza?
MUDr. M. Krčma, Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň dne 18.3.2014

Moderní algoritmus vyšetřování pacienta s chronickými průjmy
Prof. MUDr. M. Lukáš, CSc., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň dne 29.4.2014

Intoxikace CO
MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 22. 12. 2014

Akutní pankreatitida - některé nejnovější poznatky
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. , záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 25. 2. 2015

Vliv syndromu spánkové apnoe na kardiovaskulární a metabolické choroby
MUDr. Jan Polák Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 25. 8. 2015

Limitace terapie a paliativní péče nejen na ICU
MUDr. MgA. Kateřina Rusínová , záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 2. 10. 2015

Autonomní neuropatie nemocných s diabetem
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. , záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 2. 12. 2014

Polypragmazie v interním lékařství
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 2. 11. 2015

Plicní embolie
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. , záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 14. 7. 2015

EKG v akutních stavech
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., záznam semináře I. interní kliniky FN Plzeň, publikováno 30. 6. 2015